Matura z języka angielskiego dawniej i dziś

Od 2005/2006 roku obowiązuje nowa matura, której założenia są nieco inne niż w przypadku dawnego egzaminu dojrzałości. Różnice zauważalne są między innymi na egzaminie z języka angielskiego, podczas którego, wbrew wcześniejszym zasadom, nie można korzystać ze słowników. Podczas egzaminu ustnego sprawdzana jest praktyczna znajomość słownictwa oraz struktur gramatycznych. Wcześniej ów egzamin był nieobowiązkowy a w przypadku osób go zdających kładziono nacisk bardziej na teorię niż praktykę. Ze zdawania matury obecnie zwalnia wyłącznie osiągnięcie statusu finalisty bądź laureata na ogólnopolskim szczeblu olimpiady językowej. Certyfikaty FCE i CAE oraz osiągnięcia na olimpiadzie ogólnopolskiej na szczeblu wojewódzkim od roku 2005 w liceach i 2006 w technikach nie dają tego przywileju. W przypadku egzaminu maturalnego występuje podział na poziom podstawowy oraz rozszerzony. Do pierwszego z nich ma obowiązek przystąpić każdy, kto jako język obcy nowożytny wybrał angielski. Egzamin na poziomie rozszerzonym mogą zdawać chętne osoby (przy czym muszą one przystąpić również do egzaminu podstawowego). W przypadku matur ustnych od roku 2011 można wybrać poziom, na jakim będzie się do niego przystępowało, do tego roku był to wyłącznie poziom podstawowy. W celu zdania nowej matury należy udzielić prawidłowych odpowiedzi przynajmniej w 30% (dotyczy to egzaminu ustnego i pisemnego na poziomie podstawowym). Ilość uzyskanych punktów na poziomie rozszerzonym nie ma wpływu na pozytywny lub negatywny wynik matury.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *