Język angielski w kl. I-III szkoły podstawowej! Dobra decyzja czy same kłopoty?

Język obcy nowożytny (głównie język angielski) dawniej był obowiązkowy od IV kl. szkoły podstawowej. Opcjonalnie, na życzenie rodziców (za opłatą) wprowadzany był w przedszkolach lub w przypadku dzieci odbywających naukę w klasach początkowych zlecany był do nauczania przez korepetytorów na własną rękę. Continue reading